наименование

STEAM3D Academy

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

Проектът STEAM3D има за цел да повиши интереса на студентите и учителите към професионалното образование и обучение (ПОО), което ще бъде актуална тенденция на пазара на труда.

По-конкретно, проектът се стреми да популяризира STE(A)M (науки, технологии, инженерство, математика) кариерите и да мотивира заинтересованите да подобрят професионалните си умения, както и не толкова съществените такива, които ще ги отличат от останалите кандидати на пазара на труда.

Цели

  • Повишаване на интереса към професиите в областта на ПОО и STEAM;
  • Насърчаване на подхода, базиран на STEAM, по отношение на ключовите компетентности и умения;
  • Подобряване на знанията и повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с околната среда, като изменението на климата, възобновяемите енергийни източници, смога и въглеродния отпечатък;
  • Придобиване и повишаване на специфичните знания в областта на дизайна, технологиите и специализираните софтуерни платформи за графичен дизайн, вземайки предвид избраните екологични въпроси;
  • Създаване и развитие на интереси и професионални умения, водещи до избор на кариера.

Резултати

  • Ръководство за най-добри зелени практики: сборник с решения, които местните власти могат да прилагат, за да отговорят на екологичните предизвикателства при проектирането на нови жилищни сгради, мостове, пътища, сгради и др.
  • Курсът по проектиране „Изкуството на зелените квартали“ има за цел да обучи ученици от професионалните гимназии в областта на инженерните науки за това как да проектират зелените квартали на бъдещето, като спазват всички инженерни, научни, технически и екологични стандарти.
  • Наръчник „Електронно портфолио на младия инженер“ (YEP) – сборник с решения за това как да се създаде атрактивно електронно портфолио с помощта на разнообразни дигитални инструменти за популяризиране на личните постижения/ бизнес дейност и позиция на пазара на труда.

Партньори

Stowarzyszenie Oświatowe „Edukator“, Полша
DomSpain SLU, Испания
e-Nable Greece, Гърция
A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Кипър
Nikanor Ltd, България
4 Epal Kavalas Гърция

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This