ВДЪХНОВЕНИЕ И УСПЕХ

ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ

Екип от специалисти, които ще Ви предоставят необходимата за Вас информация и професионални насоки, въз основа на установена методология и изисквания!

C
СТУДЕНТИ

или наскоро завършили средно или основно образование.
Ние Ви помагаме да определите капацитета, компетенциите и интересите си, да изберете университет и/или професионално образование, обучение и работа.

БЕЗРАБОТНИ

търсещи работа. Ние Ви помагаме да определите капацитета, компетенциите и интересите си, като Ви съветваме как да придобиете нови професионални умения или да повишите настоящите.

ЗАЕТИ

желаещи да изберат нова посока в кариерата си.
Ние Ви помагаме да направите преоценка на работния капацитет, компетенциите и интересите и да изберете нова позиция или професионално направление отговарящо на личните ви изисквания.

6 СТЪПКИ

1. Информиране, съветване и консултиране на лицата относно тяхната професионална ориентация.
2. Индивидуален коучинг
3. Оценка на капацитета, компетенциите и интересите на всяко лице.
4. Вземане на съответни решения и формиране на мотивационна система.
5. Лесен достъп до информацията и дейностите на центъра (напр. пресконференции, презентации, уебсайт).
6. Кръгли маси, семинари, работни срещи и т.н., насочени към професионалното обучение, заетостта и безработицата.

Кариерно ориентиране се извършва в различни области от текстилната до хранително-вкусовата промишленост, търговия и услуги, туризъм и обществено хранене, съдебна администрация, здравеопазване, образование (предучилищно и начално), селско стопанство, строителство, металообработване и транспорт.

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This