НАИМЕНОВАНИЕ

Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Координатор

Описание

“Applying Arts for Education, Creativity and Innovativeness” („Използване на изкуството като инструмент за образование, творчество и иновативност“) има за цел да насърчи теорческото приложение на литературата и изобразителното изкуство в неформалното обучение на възрастни. Той има за цел също да предостави, на преподавателите на възрастни и професионалистите в областта на обученията, практическа методология и инструменти за това как да прилагат изкуството в образователния процес.

Цели

Специфичните цели на проекта са:

  • Разработване на методология и наръчник за обучение за творческо прилагане на художествените изкуства в неформалното и самостоятелното обучение на възрастни
  • Подобряване на компетенциите и знанията на преподавателите за възрастни, педагозите, специалистите по човешки ресурси, предприемачите и възрастните учащи се като цяло как да използват изкуствата, за да провокират креативност и иновативност
  • Повишаване на емоционалната интелигентност, в ежедневните бизнес решения и вземането на решения, на професионалистите в областта на обучението и на възрастните учащи
  • Създаване на неформална мрежа от професионалисти в областта на неформалното и самостоятелното образование за засилване на международната подкрепа и обмена на опит и изводи в тази област
  • Насърчаване на междусекторното и транснационалното сътрудничество между страните партньори, образователните и обучителните центрове от сферата на формалното, неформалното и самостоятелното образование.

Резултати

  • Инструменти и ресурси за преподавателите на възрастни и учащите се.
  • Методология за прилагане на изкуствата и литературата за обучение, творчество и иновативност
  • Интерактивен наръчник за обучение за използване на изкуствата с цел повишаване на креативността и иновативността
  • База данни с литературни произведения и произведения на изкуството.

Партньори

EGInA Srl, Италия
Weener XL, Work & Income, Нидерландия
Nikanor Ltd, България
Open Europe, Испания
USAK University, Турция
VšĮ Žmogiškųjų išteklių, Литва

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This