Проект NEED- онлайн среща на партньорите, 20.05.2024

Проект NEED- онлайн среща на партньорите, 20.05.2024

Тук сме със съвсем „прясна“ информация от кухнята на проект NEED- News Literacy on Board! В днешния ден партньорите се събраха онлайн, за да проследят напредъка по проекта и по-специално по една от основните дейности- разработване на настолна игра за оценка на нивото...

Pin It on Pinterest