Новини

Обучение за бенефициенти, изпълняващи договори по процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение” BG05SFPR002-2.005

Обучение за бенефициенти, изпълняващи договори по процедура „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение” BG05SFPR002-2.005

Днес, екипът ни е в Стара Загора! Поводът е обучение, организирано от Министерството на труда и...

повече информация

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2024 ©

Pin It on Pinterest