Новини

Проект „Отворени врати към Европа”

Проектът „Отворени врати към Европа” работи в посока на някои от най-важните приоритети, по които работят Стратегическите проекти за партньорство, защото подкрепя развитието, трансфера и изпълнението на иновативни практики в неформалното образованиеза възрастни; улеснява обмена на знания и обучителни материали, както и подобрява качеството и значението на предлаганото неформално образование и обучение за възрастни; повишава осведомеността на различни нива в обучението за възрастни в рамките на Европейския контекст; насърчава изграждането на социални мрежи и сътрудничество между компании, работещи в областта на формално и неформално обучение за възрастни, професионални и ключови компетентности и заетост; предвижда повишаване и надграждане на чуждоезиковите умения.

read more

В периода 05.11.20.14г. - 07.11.2014г. служителите на "Никанор" ООД ще се включат в обучения по...

read more

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2024 ©

Pin It on Pinterest