НАИМЕНОВАНИЕ

MAP: Motivate, Act, Promote

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

MAP е съкращение от Motivate, Act и Promote (Мотивирай, Действай и Насърчавай). Трите понятия са от ключово значение за преподавателите на възрастни, които трябва не само да мотивират възрастните да се включат в ученето през целия живот, но и да осъществяват качествени учебни дейности, често насочени към аудитории, които в повечето случаи са трудни за достигане: възрастни с ниско ниво на образование, имигранти, трайно безработни и хора на възраст над 45 години.

В днешно време от преподавателите се изисква да имат способността да внедряват дигитални практики в своите образователни програми, а от образователните мениджъри – да инвестират ресурси във въвеждането на дигитални технологии в предлаганото обучение. За съжаление, това невинаги се случва поради липса на дигитални умения или познания относно подходящи инструменти за преподаване на възрастни с ниски образователни постижения. Понякога образователните центрове не са сигурни за вида на ресурсите, от които се нуждаят, за да модернизират своето предложение за обучение.

Възползвайте се от тази възможност и се присъединете към общност, която ще ви даде възможност да обновите начините си на преподаване чрез внедряване на нови дигитални практики и съчетаване на методите на преподаване и учебните ресурси.

Резултати

  • Обучение за обучители: как да комбинирате образователните си програми
  • Дигитална книга: Онлайн и офлайн стратегии за промотиране на образователни предложения за преподаватели и мениджъри в сферата на образованието за възрастни
  • Набор от дейности и инструменти за онлайн обучение

Партньори

DomSpain Consulting SL, Испания
Nikanor Ltd, България
WISAMAR, Германия
EdEUcation, Великобритания
Les Cultures, Италия
USAK University, Турция

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This