Експерт на случай

Общини Момчилград и Джебел

Основни Изисквания към Кандидатите:

 • Опит в управлението на случаи и работа с уязвими групи и предоставяне на подкрепа.
 • Знания за социалните услуги и системи.
 • Способност за оценка на нужди и планиране на подкрепа.

Необходими Квалификации:

 • Познания за социалната система, услуги и интеграция на уязвими индивиди.
 • Способност за анализ, оценка на нужди и планиране на индивидуализирана подкрепа.
 • Опит в работата с различни заинтересовани страни и управление на отношения.
 • Способност за работа в динамична среда и адаптивност към променящи се условия.
 • Организационни умения и внимание към детайла.

Описание на Проекта:

Нашата организация стартира амбициозен проект с цел да повиши качеството на живот и да насърчи социалното включване на следните пет групи лица в неравностойно положение и техните семейства на територията на общини Момчилград и Джебел:

 • Младежи извън системите на заетост, образование или обучение
 • Майки/осиновителки с деца до 5-годишна възраст
 • Безработни лица над 50 години
 • Безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация
 • Продължително безработни лица

Дейностите на проекта включват подбор и наемане на персонал, идентифициране на нуждите на 80 лица от целевата група, комплексна подкрепа, помощ при търсене на работа и включване в заетост, сътрудничество с различни институции и организации, както и предоставяне на професионално обучение.

Как да Кандидатствате:

Моля, изпратете вашето CV на nikanorinternationa@gmail.com

Уверете се, че сте включили всички релевантни опит и квалификации, които отговарят на изискванията за позицията.

Ние сме организация, която цени разнообразието и равните възможности. Всички квалифицирани кандидати ще бъдат разгледани, като ще се свържем само с одобрените. 

Подборът ще протече в две стъпки: предварителна задача и интервю с HR.

Екипът на Никанор ООД с нетърпение очаква вашите кандидатури!

Организация:

Никанор ООД 

Местоположение:

Общини Момчилград и Джебел

Позиция:

Експерт по случай

Тип заетост:

Гъвкаво работно време 

Срок за кандидатстване:

20.06.2024 г.

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This