„Пакт за умения“- онлайн среща на работната група „Пакт за умения в туризма“ 18 април 2024г.

Във вчерашния ден „Никанор“ ООД бе участник в онлайн среща на работната група, част от „Pact for skills“- „Пакт за умения в туризма“.
Пактът за умения в #туризма е инструментът за справяне с настоящи и бъдещи предизвикателства като липсата на квалифициран персонал, дигитализацията, изменението на климата и устойчивостта, чрез тясно сътрудничество между социалните партньори, системата за обучение и образование и публичните органи.
По време на семинара бяха разгледани множество теми, всички насочени към потенциални ползи за туризма на европейско или национално-регионално равнище.
Като успешна организация за подбор на персонал и доставчик на образователни услуги за възрастни в сферата на туризма, „Никанор“ ООД почерпи много и важна информация в посока повишаване на предлаганите услуги и цялостното повишаване на квалификацията на човешкия ресурс в туристическата индустрия.
Бяха разгледани теми, свързани с индивидуални програми за обучение, отговарящи на местните и регионалните нужди;
бързото идентифициране на нови изисквания за умения в туризма, както и готовност за мигновено обучение, преди пропуските да доведат до сериозни последствия.
Очаквайте още интересни новини от работата на Пакта за умения в туризма скоро!

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This