Проект „Работна сила с неразкрит потенциал“-ден 2- община Джебел

Новини от община Джебел!

 

Както в община Момчилград, така вече и в община Джебел, информационните материали по проекта са вече позиционирани и на разположение за широката аудитория. Чрез тях всеки заинтересован може да научи повече за целите и дейностите на проекта, предстоящи събития, а също и как може да се включи в инициативите.

Променливото време не попречи на екипа на „Никанор“ ООД и потенциалните кандидати да се срещнат и преминат през интервюта за обявените свободни работни позиции по проекта.

Успешно бяха проведени и работни срещи с представители на „Бюро по труда“- филиал Джебел и заинтересовани местни организации от шивашкия бранш.

„Никанор“ ООД продължава работата си по проекта и приветства всеки, който желае да се включи в проектните дейности на обявените свободни длъжности.

За повече информация относно обявените свободи работни позиции по проекта, посетете уебсайта на „Никанор“ ООД- https://nikanor.bg/bg/careers-3/  или https://www.jobs.bg/company/146322/jobs .

 

Проект BG05SFPR002-2.005-0050-С01 „Работна сила с неразкрит потенциал: Aктивиране, Mотивиране и Приобщаване на хора в неравностойно положение към настоящата трудова, социална и културна обстановка на територията на общини Момчилград и Джебел “

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, BG05SFPR002-2.005 – „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“
Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005
Съфинансирано от Европейския съюз

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This