A google form to complete in Bulgarian language

Уважаеми колеги,

Тази анкета се провежда по проект № ФНИ – КП-06-Н45/7 на фонд „Научни изследвания“ с наименование „Дигитализация на учебния процес във висшето училище – идентификация и модел на управление“ с ръководител проф. д-р Цветана Стоянова. Aнкетата има за цел изследване и описание на основни аспекти от процеса на дигитализация на учебния процес във висшето училище, което представлявате.

Резултатите ще се използват единствено за изследователски цели и при тяхното обработване ще се запази анонимността на респондентите.
Анкетата можете да намерите на този линк. Време за попълване 5 мин. Анкетата е анонимна.
https://forms.gle/QWJNek7W8W3ZkaobA

Благодарим за оказаното съдействие и участие!

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This