Цветарство

Учебен план

“Цветарство”

КОД 6220201

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 77 53 130
Здравословни и безопасни условия на труд 12 8 20
Икономика 30 20 50
Предприемачество и дребен бизнес 20 10 30
Основи на правото 15 15 30
Б. Отраслова професионална подготовка 80 85 165
1. Озеленяване 30 30 60
Ботаника 20 20 40
3. Цветарство 15 25 40
Почвознание 15 10 25
В. Специфични за професията професионална подготовка 110 194 304
Цветопроизводство 20 20 40
Декоративна дендрология с разсадници 20 30 50
Машини в цветопроизводството 70 70
Учебна практика      
4.1 По Цветопроизводство 72 72
4.2 По Машини в цветопроизводството 32 32
Производствена практика 40 40
Г. Задължително избираема подготовка 50 20 70
Трудовоправно законодателство 20 20
2. Бизнес комуникация и мотивация 30 20 50
  Всичко А + Б + В + Г 317 352 669

 

 

 

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This