Цветарство

Учебен план

“Цветарство”

КОД 6220201

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 77 53 130
Здравословни и безопасни условия на труд 12 8 20
Икономика 30 20 50
Предприемачество и дребен бизнес 20 10 30
Основи на правото 15 15 30
Б. Отраслова професионална подготовка 80 85 165
1. Озеленяване 30 30 60
Ботаника 20 20 40
3. Цветарство 15 25 40
Почвознание 15 10 25
В. Специфични за професията професионална подготовка 110 194 304
Цветопроизводство 20 20 40
Декоративна дендрология с разсадници 20 30 50
Машини в цветопроизводството 70 70
Учебна практика      
4.1 По Цветопроизводство 72 72
4.2 По Машини в цветопроизводството 32 32
Производствена практика 40 40
Г. Задължително избираема подготовка 50 20 70
Трудовоправно законодателство 20 20
2. Бизнес комуникация и мотивация 30 20 50
  Всичко А + Б + В + Г 317 352 669

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This