СЕРВИТЬОР – БАРМАН

Учебен план

“СЕРВИТЬОР – БАРМАН”  

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

КОД 8110801

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Модул – Теория 260 260
Материалознание на хранителните продукти. 18 18
Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. 18 18
Сервиране и барманство  90 90
Здравословни и безопасни условия на труд. 12  

 

12

Хигиена на храненето и хранително законодателство. 12  

 

12

Икономика и отчетност на фирмата. 36  

 

36

Технология на кулинарна продукция 20 20
Чужд език 42 42
Професионална етика, естетика и психология 12 12
Б Модул – Практика 400 400
1. Практика – Сервиране и барманство 320 320
2. Практика – Технология на кулинарната продукция 16 16
Производствена практика 64 64
  Всичко А + Б 260 400 660

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This