Проект „Отворени врати към Европа”

Поектът „Отворени врати към Европа” работи в посока на някои от най-важните приоритети, по които работят Стратегическите проекти за партньорство, защото подкрепя развитието, трансфера и изпълнението на иновативни практики в  неформалното образованиеза възрастни; улеснява обмена на знания и обучителни материали, както и подобрява качеството и значението на  предлаганото неформално образование и обучение за възрастни; повишава осведомеността на различни нива в обучението за възрастни в рамките на Европейския контекст; насърчава изграждането на социални мрежи и сътрудничество между компании, работещи в областта на формално и неформално обучение за възрастни, професионални и ключови компетентности и заетост; предвижда повишаване и надграждане на чуждоезиковите умения.

Взимайки предвид политиката на Европейския съюз, целите на проекта са:

1. Насърчаване на достъпа на всички заинтересовани страни – учители, обучители, ученици и младежи до иновативни обучителни средства и материали за обучение, с цел подобряване и повишаване качеството на образованието и обучението за възрастни.

 

2. Осигуряване на необходимите средства,  методи и методологии за учители/ обучители, с цел подобряване на работата им по  различните компоненти: говорене, слушане с разбиране, четене с разбиране, граматика, както и  социално запознаване с културата на целевите групи: млади хора (безработни търсещи работа или завършили Висше образование, които търсят по-добра работа в мултинационални компании), новопристигналиимигранти (имащи нужда да бъдат социално и трудово интегрирани),  академичен иадминистративен персонал (желаещ да получи по-висока позиция в работата си).

3. Насърчаване на сътрудничество между организации от различни европейски страни., работещи в областта на неформалното  и формалното обучение на възрастни, както и в полза на гражданското общество.

В рамките на проекта ще бъде създадена електронна платформа, чрез която ще бъдат постигнати по-горе посочените цели. Електронната платформа ще съдържа следните компоненти:

 1. Онлайн базирани игри  преведени на следните езици: Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански, Български, Латвийски, Полски и  Турски език. Игрите ще съдържат професионално съотносими лингвистични материали със социална и ежедневна насоченост. По време на проекта те ще бъдат разработени, тествани, адаптирани и обхванати в смесения курс на партньорските организации.

2. Виртуална класна стая за преподаватели/обучители  (работни семинари за иновативни методи и средства на преподаване), част от смесения курс за развитие на преподавателски умения в рамките на образователната система за възрастни.

3.  Социална онлайн стая ”Melting Pot”: електронен чат, където младежи от различни държави ще имат възможността да комуникират помежду си.

4.  Развлекателна Библиотека за преподаватели и младежи, съдържаща езикови материали, междукултурна информация и секция свързана с пазара на труда.

 

Партньорството е сформирано от 7 организации реботещи в  различни сектори на образователната система, което ще доведе до разнообразие от подходи и опит: в областта: доставчици на неформално обучение – DomSpain (Испания) и LesCultures (Италия); доставчиците на професионално обучение – Wisamar (Германия) и LatConsul (Латвия); университети активни в областта на формалното и неформалното образование – частен университет Collegium Balticum (Полша) и Национален Университет Uçak (Турция) и Център  за управление и развитие на човешките ресурси

Никанор (България) – експерт по въпроси свързани с включването и успешното реализиране на младежи на пазара на труда. Този избор на партньори ще осигури добър баланс между доставчиците на формално и неформално обучение, доставчици на професионално обучение на различни европейски езици, обединени от идеята за развитие на професионално значимите „меки” умения на обучаемите, което ще улесни тяхното включване на пазара на труда и/или ще надгради техните професионални умения.

Проектът „Отворени врати към Европазначително ще допринесе за постигане на по-качествени образователни услуги и изработване на нови и актуални образователни програми, предоставени от партньорските организации.  Партньорите по проекта  ще предложат  специализирани курсове по различни чужди езици в рамките на тяхната местна общност. Като цяло въздействието на проекта е да насърчи движението на хора на пазара на труда в рамките на Европейския съюз, както и промотирането на различни европейски езици, които все по-малко се използват в рамките на Европейската общност. Освен това дейностите по проекта ще подобрят междукултурното взаимодействие между партньори с различна културна и социална среда. Също проекта ще насърчи  изграждането на мрежи и сътрудничество между компании, работещи в областта на неформалното образование за възрастни, професионалното обучение и заетостта.

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This