Парково строителство и озеленяване

Учебен план

“Парково строителство и озеленяване”

КОД 6220202

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 77 53 130
Здравословни и безопасни условия на труд 12 8 20
Икономика 30 20 50
Предприемачество и дребен бизнес 20 10 30
Основи на правото 15 15 30
Б. Отраслова професионална подготовка 80 85 165
1. Озеленяване 30 30 60
Ботаника 20 20 40
3. Цветарство 15 25 40
Почвознание 15 10 25
В. Специфични за професията професионална подготовка 130 224 354
Рисуване 20 20 40
Декоративна дендрология с разсадници 20 30 50
Парково строителство 70 70
Меанизация в парковото строителство 20 30 50
Учебна практика      
5.1 По Парково строителство 104 104
Производствена практика 40 40
Г. Задължително избираема подготовка 25 25
Трудовоправно законодателство 10 10
2. Бизнес комуникация и мотивация 15 15
  Всичко А + Б + В + Г 312 362 674

 

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This