Административно обслужване

Учебен план

“Офис – секретар”

„Административно обслужване”

КОД 3460201

Втора степен на професионална квалификации

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 66 54 120
  Модул 1      
Здравословни и безопасни условия на труд 12 6 18
Трудово-правни и икономически знания 8 4 12
3. Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 16 24
Делово общуване 3 3 6
Работа с компютър и ползване на приложни програмни продукти 15 15 30
Чуждоезикова комуникация при изпълнение на рутинни задачи на работното място 20 10 30
Б. Отраслово професионална подготовка 40 20 60
  Модул 2      
1. Теория на пазарното стопанство 8 4 12
2. Основи на правото 16 8 24
3. Икономика на фирмата 8 4 12
4. Финанси 8 4 12
В. Специализирана икономическа подготовка 180 90 280
  Модул 3      
1. Делова документация 20 10 30
Работа с архив 20 10 30
Фирмена култура 16 8 24
Работа с офис техника 44 22 66
Организация на времето 36 18 54
Езикова култура 44 22 66
  Мотивация и адаптация 9 21 30
  Модул 4      
Производствена практика 240 240
  Всичко А + Б + В 295 425 720

 

 

LET`S BEGIN

START YOUR
TRAINING

Be inspired and make your request: we will guide you in your path to excellence!

INSPIRATION, LEARNING,

SUCCESS

YOUR PATH TO EXCELLENCE

NIKANOR

quality training courses, professional
development, business consulting and coaching
services on individual and company level

All Rights Reserved 2023 ©

Pin It on Pinterest

Share This