наименование

TIMELESS: Cultural Interpretation As A Non-Formal And Informal Learning Method In Adult Education (TIMELESS)

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

Нашият проект TIMELESS е насочен към подобряване на професионалното развитие на преподавателите на възрастни, работещи с по-възрастни хора, чрез нови възможности за обучение. Това води до разработване на учебни материали по EFL (английски като чужд език), базирани на културното наследство, в сътрудничество с възрастни учащи.

Цели

Фокусирайки се върху липсата на осведоменост за участието на по-възрастните възрастни в ученето през целия живот, социалните и културните инициативи в техните общества, както и върху последиците, които тази дезинформираност има за обучаващите възрастни, проектът “ Timeless“ повишава степента на признателност към местното и общоевропейското наследство, повишава културната осведоменост, насърчава междукултурния диалог чрез интерпретация на общото европейско наследство в контекста на неформалното и самостоятелното чуждоезиково обучение за възрастни.

Резултати

  • Интерактивна база данни за преподаватели на възрастни
  • Разработване и провеждане на смесен курс за преподаватели на възрастни
  • Разработване на дигитална книга „Скритата култура“: материали за преподаване/обучение, разработени от по-възрастни обучаеми по EFL, и препоръки за преподаватели на възрастни
  • Интерактивна база данни за преподаватели на възрастни

Партньори

Usak University, Турция
DomSpain Consulting SL, Испания
Foundation for Education and Innovation “Zini”, Латвия
Nikanor Ltd, България
Slovenska univerza za tretje zivljenjsko obdobje, zdruzenje za izobrazevanje in druzbeno vkljucenost, Словения
EUROGEO VZW, Белгия

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This