НАИМЕНОВАНИЕ

The Good Manager

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

„The Good Manager“ („Добрият мениджър“): набор от модулни, безплатни образователни ресурси, събрани на платформа, проектирана според принципите на нискотехнологичия дигитален дизайн.

Цели

Ресурсите на “ The Good Manager“ имат за цел да бъдат разпространени възможно най-широко във всички професионални сектори, за да допринесат за дигиталната усведоменост и приобщаване.

Дигитализацията на обществото и въпросът за екологичното, социалното и икономическото въздействие на дигиталните технологии са транснационални въпроси. Изпълнението на европейските проекти само по себе си е в основата на тези въпроси.

Резултати

  • Платформа с екологичен дизайн за Учители/обучители/изследователи/младежки работници
  • Интерактивна карта на добрите практики (wiki формат)
  • Ръководство за изпълнение на обучението
  • Модул за електронно обучение: 100 точки, които трябва да знаете за WEB ЕКОДИЗАЙНА
  • Модул за електронно обучение: 100 точки, които трябва да знаете за ЕКОЛОГИЧНАТА ДОСТЪПНОСТ
  • Модул за електронно обучение: 100 точки, които трябва да знаете за ПРИОБЩАВАЩОТО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Партньори

Paris en Compagnie, Франция
Les Apprimeurs, Франция
Nikanor Ltd, България
DomSpain Consulting SL, Испания
Istituto dei Sordi di Torino, Италия
LogoPsyCom, Белгия

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This