наименование

PEPA: Peer Empowerment Programme for Achievement of Migrant Women Method In Adult Education

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

PEPA е проект, насочен към обучение на жени мигранти, които да подкрепят други жени в учебни и социални дейности, както и да извършват доброволческа дейност в своята общност.

Цели

Увеличаване на размера и качеството на партньорската подкрепа и възможностите за доброволческа дейност за жените мигранти.

Да се повишат знанията на специалистите работещи с жени мигранти, както и повече възможности за самите тях.
Проектът PEPA ще насърчи по-добрата комуникация и обмена на знания между жените и организациите, работещи в тази област.

Резултати

  • Ръководство за добри практики, за употреба от специалисти, оказващи подкрепа на жени мигранти, ръководства за взаимопомощ, за ползване от самите жени мигранти, както и набор от учебни материали, достъпни в дигитална електронна платформа.
  • Наръчниците за партньорска подкрепа са насочени към жените мигранти, за да ги информират и вдъхновят в предоставянето на качествени дейности за партньорска подкрепа, включително езиково обучение, творчески дейности и умения на работното място
  • Обучение за жени мигранти, организации, които вече работят с тях, и организации, които искат да започнат работа с жени мигранти.

Партньори

Fundacja Instytut Re-Integracji Spolecznej, Полша
Go-Woman! Alliance Community Interest Company, Великобритания
Nikanor Ltd, България
Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, Румъния
DomSpain Consulting SL, Испания
Фондация STREFA „Зона на вдъхновение и развитие“, Полша

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This