НАИМЕНОВАНИЕ

OpenItUp: BOOSTING ADULT EDUCATORS` COMPETENCES TO UPSKILL PATHWAYS OF ADULT LEARNERS

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта, проект, отличен с наградата GRUNDTVIG за 2019 г. като най-добър проект в областта на образованието за възрастни

Описание

„OpenITup“ има за цел да разшири и развие компетенциите на преподавателите в ефективното обучение на възрастни в сферата на дигитални и предприемачески умения, чрез ефективни нови инструменти и технологии..

„OpenITup“ е възможност, както за преподавателите, така и за възрастни да придобият необходимите знания и умения да развият собствен бизнес, една много предизвикателна цел, която изглежда и почти невъзможна без основни умения, като грамотност, в света на глобалната цифровизация, дигитални умения, както и основни познания за концепцията за предприемачество.

Цели

Проектът предлага нови методи и инструменти за формално, неформално и самостоятелно образование и обучение, като адаптира холистичният подход, използването на ИКТ инструменти за укрепване на професионалните компетенции на преподавателите, включително тези, работещи с уязвими групи, както и за подобряване на достъпа на обучаващи се възрастни до безплатни предложения за обучения. По проекта тези възрастни ще имат възможност да надградят основните си познания, което да улесни интеграцията им на пазара на труда.

Резултати

  • Онлайн курс „Започнете свой собствен бизнес“ на английски, български, немски, гръцки, италиански, испански, полски и турски език. Курсът ще може да бъде достъпен безплатно за преподаватели и обучаващи се възрастни.
  • Инструментариум за преподаватели и обучаващи се с подхода на ИКТ (иновации – комуникационни технологии), включително материали за повишаване на квалификацията на ИКТ и ресурси за обучение в областта на предприемачеството
  • Уебинари за преподаватели с инструменти за преподаване и учене, предимно ИКТ и дигитални инструменти.
  • Видеозаписи за стартиращи фирми в Европа, които предоставят практическа и илюстративна информация за това как се зараждат идеите на различните бизнеси; проблемите, пред които са изправени, и начина, по който са били разгледани; научените уроци и др.

Партньори

DomSpain Consulting SL, Испания
Nikanor Ltd, България
WISAMAR, Германия
Collegium Balticum, Полша
edEUcation, Великобритания
IDEC, Гърция
Les cultures, Италия
USAK University, Турция

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This