НАИМЕНОВАНИЕ

Open Your Eyes: Fake news for dummies

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Координатор

Описание

Проектът “ Open Your Eyes“ е пряко насочен към установената в обществото липса на умения за критично мислене, за четене, разбиране, съпоставяне и оценяване на информацията, както и към способността на човек да анализира начина си на мислене и да представя доказателства за идеите си, а не просто да приема личните си разсъждения за достатъчно доказателство.

Проектът подкрепя подобряването на дигиталната грамотност на възрастните учащи, което ще се реализира чрез проучване на информационните канали и изграждане на критично мислене към дигиталните източници, т.е. уменията на възрастните/учещите се да идентифицират ценностите и принципите, залегнали в медийните текстове, и да разграничават обективната от субективната информация.

Резултати

  • База данни „Check IT Out“: след задълбочено търсене и сравнителен анализ на намерените ресурси, партньорите съставиха колекция от най-добрите практики и инициативи, които дават възможност на потребителите да развият критичен подход, когато четат новини, с надеждата, че ще бъде провокирано критичното им отношение към този въпрос.
  • Лаборатории „Check IT Out“: провеждани от преподаватели, които са специализирани в обучението на възрастни и въз основа на предварително разработената база данни /Check it out Database/, лабораториите са насочени към възрастни учащи се в партньорските страни, с цел развиване на критичното им мислене и дигитални умения, доближавайки ги до концепцията на фалшиви новини. В следствие преподавателите ще разпространят информацията по темата в тяхната лична мрежа

Партньори

Nikanor Ltd, България
Open Europe, Испания
UPI – ljudska univerza Zalec, Словения
ADR Nord-Est, Румъния
EU DisinfoLab, Белгия
Lifelong Learning Platform, Белгия
European Digital Learning Network, Италия

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This