наименование

NEED – NEWS LITERACY ON BOARD

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Партньорско сътрудничество в областта на образованието за възрастни

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Координатор

Описание

Основна цел на проекта е по иновативен начин да се преподават знания и умения за преценка надеждността и достоверността на информационния поток. Обучение, което е базирано на играта, е гъвкаво, адаптивно и може бързо да бъде актуализирано. Играта подобрява способноста за критично мислене и повишава капацитета за запаметяване на инфирмацията за по-дълго време.

Реализацията на този проект ще формира ангажирани и информирани участници в гражданския живот; ще въздейства върху мотивацията на хората за самостоятелно учене; ще спомогне за нарърчаване на демокрацията и социалното приобщаване.

Цели

Основните цели на този проект са:

 • Разработване на иновативни методи за обучение и оценяване, базирани на игри, за възрастни учащи в областта на медийната грамотност и критичното мислене – създаване на образователно съдържание и инструменти: две настолни игри и онлайн платформа
 • Увеличаване на образователните ресурси на партньорските организации, асоциираните партньори и други заинтересовани страни в цяла Европа, за активно обучение на хората в областта на медийната грамотност и критично мислене, чрез игрови метод за обучение.
 • Популяризиране на резултатите от проекта на местно, национално и Европейско равнище.
  Допълнителните цели са:
 • Разширяване знанията на възрастните с цел насърчаване на демокрацията и социалното включване
 • Повишаване степента на сътрудничество между организациите, ангажиранив сферата на услуги за обучение на възрастни от различни сектори в цяла Европа.

Резултати

 • Игрово базиран, инструмент за оценяване на действителното ниво на знания и умения на учащите, по отношение на медийната грамотност и критично мислене;
 • Образователна настолна игра, която включва различни нива на трудност за обучение на възрастни по иновативен начин в областта на медийната грамотност;
 • Онлайн платформа, която обединява образователни ресурси, свързани с медийната грамотност (отворени образователни ресурси, които включват онлайн курсове, видеа, книги и др.), и ги предоставя чрез различни точки на достъп, като например тема, формат и език;
 • Широко разпространение на резултатите от проекта в цяла Европа.

Партньори

Nikanor Ltd, България
UPI – ljudska univerza Zalec, Словения
Biblioteka grada Beograda, Сърбия
Hacettepe Universitesi, Турция

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионални
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и фирмено ниво
Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This