наименование

Guide Me Green

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

Нашият проект „Guide me Green“ има за цел да направи връзка между нуждите на туристите от всякакъв произход и местните общности за постигане на по-ефективно устойчиво пътуване.

В същото време, проектът ще подходи към туристите от образователна гледна точка, за да ги обучи да пътуват по устойчив начин, като покаже най-добрите практики и предложи адаптирана и висококачествена ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Цели

1) Вдъхновяване и предоставяне на възможности на възрастни с ниски доходи и в неравностойно положение да практикуват устойчив туризъм за насърчаване на социалното сближаване.

2) Подкрепа на преподавателите на възрастни в посока повишаване на капацитета на отделни лица/организации в образователния, гражданския и туристическия сектор, за да станат дигитални и зелени.

3) Да се работи в посока повишаване на знанията на пътуващите (възрастни обучаеми) за устойчивото пътуване и възможностите, които предлага устойчивият туризъм, е от съществено значение.

4) Предлагане на привлекателна възможност за обучение на възрастни пътуващи, включително на работещите в туристическия сектор (нискообразовани работници, които от своя страна са пътуващи с ограничен бюджет).

5) Подпомагане на групите в неравностойно положение и с ниски доходи да получат достъп до устойчив туризъм чрез предоставяне на възможност на представители на общността да извършват насърчителни действия, насочени към публичните органи, управлението на дестинациите/туристическите бюра, представителствата на сектора и т.н., за да обмислят и прилагат те по-приобщаващи политики.

6) Насърчаване на възрастните, които не участват, да обмислят подходящи (местни и вътрешни) възможности за туризъм.

Резултати

  • НАРЪЧНИК ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ: 70 ПРАКТИКИ, описващи устойчив опит в пътуванията
  • Проектиране и разработване на ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ, уебсайт и ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ с отворен код на 5 партньорски езика: френски, испански, немски, италиански, хърватски и английски език
  • Guide Me Green TOOLBOX и Препоръки за популяризиране на устойчивия туризъм като инструмент за приобщаване

Партньори

Italienische Handelskammer für Deutschland, Германия
DomSpain SLU, Испания
EURAKOM SASU, Франция
X23 SRL, Италия
Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V., Германия
Nikanor Ltd, България
Agencija za ruralni razvoj Zadarske zupanije, Хърватия

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This