НАИМЕНОВАНИЕ

E-Heritage project

Програма

Еразъм+

Ключова дейност

KД2 Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

Вид дейност

Образование за възрастни

Ключова роля на Никанор

Партньор по проекта

Описание

Проектът “ e-heritage“ подкрепя всички културни работници, които се опитват да се адаптират към новата виртуална и дигитална парадигма, както и всички преподаватели, които отговарят за обучението им в тази насока.

Ако сте професионалист в този сектор, разгледайте нашия уебсайт и разберете всичко, което проектът може да ви предложи – от инструменти за оценка на уменията, курсове за обучение до интерактивна творческа карта с много ресурси и ръководство, което ще ви помогне да организирате атрактивни и достъпни културни събития!

Този проект може да предложи иновации, творчество, вдъхновение и много други неща. Включете се и се присъединете към общност, която ще ви помогне да се извлечете максимума от вашето местно културно наследство, която ще насърчи вашата креативност и ще направи от вас дигитален експерт!

Резултати

  • Инструмент за самооценка
  • Курс на обучение
  • Добри практики от цяла Европа, поместени в интерактивна карта на художествени и творчески обекти, дигитализация и достъпност на културното наследство
  • Ръководство за достъпни културни събития

Партньори

My Artist, Гърция
DomSpain Consulting SL, Испания
Nikanor Ltd, България
Les Apprimeur, Франция
Villa Grepi, Италия
Colorize, Латвия

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This