Участие в уеб-базирано обучение за управление на проекти – стъпка към успеха по проекта „NEED-NEWS LITERACY ON BOARD“

В днешния ден част от екипа на „Никанор“ ООД взе участие в уеб-базирано обучение за управление на проекти по КД2 „Партньорства за сътрудничество“ на Програма „Еразъм+“, организирано от Център за развитие на човешките ресурси (https://hrdc.bg/) .

По време на уебинара бяха разисквани важни въпроси, свързани с административното и финансово управление на проекти и работа в системата „Erasmus+ reporting and management tool“.

Като координатор по проект „NEED- NEWS LITERACY ON BOARD“- програма Еразъм+ KA220-ADU- „Партньорства за сътрудничество в областта на образованието за възрастни“, за „Никанор“ ООД тази среща бе много полезна и продуктивна.

Чрез участието в обучението, екипът ни повиши своите знания и си гарантира добро управление на проекта, насочен към повишаване на информационната и новинарска грамотност, посредством иновативни обучителни методи.

Екипът на „Никанор“ ООД изказва своята благодарност към Центъра за развитие на човешките ресурси за предоставената възможност да повишат информираността и компетенциите си- необходими за още по-качественото управление и изпълнение на проекти по КД2 „Партньорства за сътрудничество“ на Програма „Еразъм+“.

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This