Проект „Работна сила с неразкрит потенциал“- работа на терен в общини Момчилград и Джебел- ден 1

С голямо вълнение искаме да споделим, че от днес екипът на „Никанор“ ООД е в общини Момчилград и Джебел по проект BG05SFPR002-2.005-0050-С01 „Работна сила с неразкрит потенциал: Aктивиране, Mотивиране и Приобщаване на хора в неравностойно положение към настоящата трудова, социална и културна обстановка на територията на общини Момчилград и Джебел“.

Екипът ще проведе серия от интервюта с потенциални бъдещи сътрудници, както и работни срещи със заинтересованите по проекта страни.

Очакваме с нетърпение предстоящите събития и сме сигурни, че новите познанства ще прераснат в продуктивно сътрудничество.

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, BG05SFPR002-2.005 – „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“
Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005
Съфинансирано от Европейския съюз

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This