Проект „Работна сила с неразкрит потенциал“-ден 1- община Момчилград

В днешния ден екипът на „Никанор“ ООД беше в община Момчилград.

Информационните материали по проекта са вече позиционирани и на разположение за широката аудитория. Чрез тях всеки заинтересован може да научи повече за целите и дейностите на проекта, предстоящи събития, а също и как може да се включи в инициативите.

Бяха проведени интервюта с кандидати, които желаят да се включат в проекта на обявените свободни работни позиции.
Осъществени бяха и работни срещи с представители на „Бюро по труда“- Момчилград и заинтересовани местни организации от шивашкия бранш.

За повече информация относно обявените свободи работни позиции по проекта посетете уебсайта на „Никанор“ ООД, секция „Кариери“- https://nikanor.bg/bg/careers-3/ или https://www.jobs.bg/company/146322/jobs

Проект BG05SFPR002-2.005-0050-С01 „Работна сила с неразкрит потенциал: Aктивиране, Mотивиране и Приобщаване на хора в неравностойно положение към настоящата трудова, социална и културна обстановка на територията на общини Момчилград и Джебел “
Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, BG05SFPR002-2.005 – „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“
Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, процедура BG05SFPR002-2.005
Съфинансирано от Европейския съюз

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This