„Пакт за умения“ – онлайн обучение „Въвеждане на управление на уменията в МСП“ 17 април 2024 г.

Като член на „Pact for skills“, във вчерашния ден „Никанор“ ООД взе участие в партньорското обучение на пакта „Въвеждане на управление на уменията в МСП“.
По време на семинара експерти и други заинтересовани участници проучиха настоящото състояние по отношение на уменията в МСП и обсъдиха политиките и иновативните решения на Европейската комисия в сферата, като например Европейската програма за умения и Стратегията за МСП.
Участниците обмениха идеи и примери за добри практики за подобряване на стратегиите за повишаванеи преквалификация на уменията в ежедневната дейност на организациите си.
„Никанор“ ООД е не само член на „Pact for skills“, но и част от работната група на пакта, насочена към туристическата индустрия.
Работната група ще проведе онлайн среща в утрешния ден.
Очаквайте новини от събитието скоро!

НЕКА ЗАПОЧНЕМ

ПОСТАВЕТЕ НАЧАЛОТО НА СВОЕТО
ОБУЧЕНИЕ

Вдъхновете се и изпратете своето запитване: ние ще Ви насочим по пътя към съвършенството!

ВДЪХНОВЕНИЕ,

ОБУЧЕНИЕ, УСПЕХ

ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО

НИКАНОР

качествени курсове за обучение, професионално
развитие, бизнес консултиране и коучинг
услуги на индивидуално и корпоративно ниво

Всички права запазени 2024 ©

Pin It on Pinterest

Share This