Home   Консултиране по Проекти

Консултиране по Проекти

Фирма „Никанор” ООД предлага пълен комплект от услуги свързани с изготвянето, консултирането и управлението на проекти по Европейски програми.

Нашите услуги включват:

- обсъждане на идеята или идеите на нашите клиенти
- анализиране на възможностите за финансиране на идеите – търсене на подходящи програми или инвеститори, които са заинтересовани
- изготвяне на бизнес план
- попълване на всички необходими документи, които са посочени в съответната програма
- анализ на необходимите разходи
- набиране на необходими експерти, които да се включат в ефективното и ефикасното изпълнение на проекта
- цялостно управление на проекта
- подготовка на документация за възлагане или участие в тръжни процедури, според изискванията на ЗОП или ПМС 118/2014

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-