Home   Цели и Задачи

Цели и Задачи

Цели

1. Да се подпомагат учащи се или наскоро завършили средното или основното си образование лица до 24 години, на които предстои да направят избора в кариерното си развитие, да определят своя капацитет, компетенции и интереси, да вземат решения за избор на висшето и/ или професионално образование, обучение и работа и да управляват своя индивидуален живот и възможности за учене, работа и други ангажименти, в рамките на които този капацитет и компетенции могат да се придобият и/или прилагат

2. Да се подпомагат безработни лица над 18 години да определят своя капацитет, компетенции и интереси, като въз основа на това да вземат решение да придобият нови професионални умения или повишат досегашните си, като бъдат информирани за евентуалните възможности за професионално обучение, както да бъдат подпомогнати да направят ефективен избор на подходящи за тях професии и ангажименти, в рамките на своя капацитет, компетенции и интереси.

3. Да се подпомагат лица, желаещи да изберат нова насока на кариерното си развитие да направят преоценка на своя капацитет, компетенции и интереси и въз основа на което да направят правилен избор за нова работа или професионално начинание отговарящи на техните изисквания и ако за това е необходимо придобиване на съответното висше и/или професионално образование и обучение тези лица да бъдат информирани за възможностите пред тях, което да подпомогне техният избор в тази насока.

Кариерното ориентиране ще се извършва в сферите на професиите от леката промишленост (текстилна и хранително-вкусова), търговията и услугите, туризма и общественото хранене, правораздаването, здравеопазването, образованието ( предучилищна и начална форма), селското стопанство, строителството, металообработващата промишленост и транспорта.

Задачи:
1. Информиране, съветване и консултиране на лица относно тяхната кариерна ориентация.
2. Селектиране на нуждаещите се от професионално консултиране и информиране
3. Оценка на капацитета, компетенциите и интересите на лица във връзка с това същите да вземат съответните решения за образование, обучение и работа.
4. Формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество.
5. Осигуряване на лесен достъп до информация и популяризиране дейността на центъра, чрез издателска и рекламна дейност, пресконференции, презентации, уеб-сайт и др.
6. Организиране на кръгли маси, семинари, работни срещи и други по проблемите на професионалното обучение, заетостта и безработицата.

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-