Home   Дистанционно Обучение

Дистанционно Обучение

Направлението осъществява дистанционно обучение в Интернет среда. Дистанционната форма на обучение е максимално гъвкава и адаптивна към бюджета на времето на работещите хора; майките, отглеждащи децата си; живеещите в отдалечени населени места; както и към лицата в неравностойно положение и към групите със специфични образователни потребности.
Интерактивното взаимодействие между преподаватели и курсисти се осигурява от интегрирана образователна среда за дистанционно обучение, която поддържа:
• e-mail комуникация между курсисти и преподаватели;
• on – line материали
• on – line лекции

Обучението се осъществява чрез самостоятелен комуникационен канал и съвременна информационна и комуникационна техника. Дейността се реализира от екип специалисти.

За повече информация сме на Ваше разположение от 09:00 до 18:00 часа в офиса на фирмата или на телефоните посочени в секция Контакти.

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-