Home   Професионални Обучения

Професионални Обучения

I. „Никанор” ООД предлага професионални обучения за следните професии:

1. Професия „Ресторантьор”:
- Специалност „Кетъринг”
- Специалност „Производство и обслужване в заведения за хранене и развлечения”

2. Професия „Охранител”:
- Специалност „Банкова охрана и инкасова дейност”
- Специалност „Лична охрана”
- Специалност „Физическа охрана на обекти”

3. Професия „Икономист”:
- Специалност „Икономика и мениджмънт”

4. Професия „Оператор на компютър”:
- Специалност „Текстообработване”

5. Професия „Офис- мениджър”:
- Специалност „Бизнес администрация”

6. Професия „Офис – секретар”:
- Специалност „Административно обслужване”

7. Професия „Оперативен счетоводител”:
- Специалност „Оперативно счетоводство”

8. Професия „Шивач”:
- Специалност „Шивачество”

9. Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”:
- Специалност „Малък и среден бизнес”

10. Професия „Продавач-консултант”:
- Специалност „Продавач-консултант”

11. Професия „Хлебар-сладкар”:
- Специалност „Производство на хляб и хлебни изделия”
- Специалност „Производство на сладкарски изделия”

12. Професия „Козметик”:
- Специалност „Козметика”

13. Професия „Фризьор”:
- Специалност „Фризьорство”

14. Професия „Аниматор в туризма”:
- Специалност „Туристическа анимация”

15. Професия „Организатор на туристическа агентска дейност”:
- Специалност „Селски туризъм”

16. Професия ”Озеленител”:
- Специалност „Парково строителство и озеленяване”
- Специалност „Цветарство”

17. Професия ”Хотелиер”:
- Специалност „Организация на хотелиерството”

18. Професия „Администратор в хотелиерството”:
- Специалност „Организация на обслужването в хотелиерството”

19. Професия „Камериер”:
- Специалност „Хотелиерство”

20. Професия „Портиер-пиколо”:
- Специалност „Хотелиерство”

21. Професия „Готвач”:
- Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”

22. Професия „Сервитьор-барман”:
- Специалност „Обслужване на заведения за обществено хранене”

23. Професия „Екскурзовод”
- Специалност „Екскурзоводско обслужване”

ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-