Home   Новини   Конференция по проект „Openitup“

Конференция по проект „Openitup“

На 09.04.2020 се проведе международна коференция по проект: Насърчаване на уменията на учителите за повишаване на компетенциите им при преподаване на възрастни, 2017-1-ES01-KA204-038085. Взеха участие обучители, преподаватели, млади предприемачи, както от България, така и от чужбина. Поради извънредната ситуация със COVID-19 партньорите ни по проекта участваха, чрез видеа. Гостите имаха възможност виртуално да се запознаят с всички партньори по проекта, които чрез видеа демонстрираха постигнатите резултати. В допълнение имаха възможност да тестват онлайн платформата и да апробират възможностите, които тя предоставя – www.openitup.eu.

Ето и повече подробности за проекта:

OpenITup е 30-месечен проект, по програма Erasmus + KA204, чиято цел е да разшири и развие компетенциите на преподавателите в ефективното обучение на възрастни за дигитални и предприемачески умения, като използва ефективни нови инструменти и технологии.

OpenITup е възможност, както за преподавателите, така и за възрастни да придобият необходимите знания и умения, за да развият собствен бизнес, една много предизвикателна цел, която изглежда почти невъзможна без основни умения, като грамотност, в света на глобалната цифровизация, дигитални умения, както и основни познания за концепцията за предприемачество.
Проектът предлага нови методи и инструменти за формално, неформално и самостоятелно образование и обучение, като се възприема холистичният подход, като се използват ИКТ инструменти за създаване на професионални компетенции на преподавателите, включително тези, работещи с уязвими групи, както и за подобряване на достъпа на обучаващи се възрастни до безплатни онлайн предложения за обучение. По проекта тези възрастни имат възможност да надградят основните си познания, което да улесни интеграцията им на пазара на труда.
В рамките на този проект партньорите разработиха:
• Онлайн курс „Започнете свой собствен бизнес“ на английски, български, немски, гръцки, италиански, испански, полски и турски език. Предлага се за обучаващи се възрастни и преподаватели
• Инструментариум за преподаватели и обучаващи се (иновации – комуникационни технологии), включително материали за повишаване на квалификацията на дигиталните умения и ресурси за обучение в областта на предприемачеството
• Уебинари за преподаватели с инструменти за преподаване и учене, предимно информационни и комуникационни технологии и дигитални инструменти.
• Обучителни видеа, които предоставят практическа и илюстративна информация за стартиращи фирми в Европа и за това как се е зародила тяхната идея: проблемите, пред които са изправени, и начина, по който са били разгледани, научените уроци и др.

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-