Home   Новини   Приключи Дейност 1 по проект по оперативна програма Добро управление

Приключи Дейност 1 по проект по оперативна програма Добро управление
EDF - logo1

1

По проект Оперативна програма „Добро управление “ (ОПДУ), с № БС058Р0Р001-3.003-0038 и наименование „Граждански контрол – мониторинг и оценка на приложението и изпълнението на Пътната карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“ успешно приключихме Дейност 1: Анализ на ефективността на заложените в Пътната карта мерки, тяхната приложимост и необходимост

Изпълнителят „Изследователски център Тренд“ ООД успя да постигне следните резултати
- Изготви детайлен преглед и анализира 6-те стратегически
цели на ПК към Актуализираната стратегия за продължаване на
реформата в съдебната система отразен в 6 отделни доклада
- Изготви анализ на ефективността на заложените в Пътната
карта мерки, тяхната приложимост и необходимост и участието
на СГО в този процес

Ето и докладите:

Analiz_strategicheska_cel_1

Analiz_strategicheska_cel_2

Analiz_strategicheska_cel_3

Analiz_strategicheska_cel_4

Analiz_strategicheska_cel_5

Analiz_strategicheska_cel_6

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-