Home   Новини   ICT за България

ICT за България

 

logo

„Никанор“ ООД стартира нов проект, с наименование ICT за България. Проектът ще бъде реализиран в сътрудничество с Edensol Danmarc Consulting SL от Испания, по програма Еразъм +.

Идеята на проекта е да включи персонала на фирмата и преподавателите, които обучават възрастни, чиято цел е да подобри качеството на преподаване в нашия център чрез интегриране на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и различни софтуерни решения в образователния процес. Тази мобилност за персонала в сферата на образованието има за цел да посрещне специфичните нужди на преподаватели и експерти, за да може правилно да интегрира информационни и комуникационни технологии в работата си.

Ние вярваме, че за да предоставяме качествени услуги на нашите клиенти, заинтересовани страни и целеви групи, ние трябва непрекъснато да развиваме нашите служители и външни експерти, с които си сътрудничим. Ето защо, нашата цел е непрекъснато да обучаваме и развиваме персонала и екипа от експерти, учители и обучители на „Никанор“ ООД.
В допълнение към това, нашите мениджъри и служители на пълно работно време трябва да развиват по-нататъшно сътрудничество и работа в екип с колеги от други европейски страни. Това ще им помогне да се свържат с други организации, да установят партньорства за нови проекти и да засилят европейското измерение на нашите образователни дейности за възрастни.
За да постигне тези цели, проектът ще предложи възможности за обучение за всяко училище, което проявява интерес към подобряване на нивото на интеграция на ИКТ в класната стая.
Така персоналът на съответния център ще има възможност да развие своето международно и европейско измерение, да придобие и подобри своите дигитални умения и компетенции.
Конкретните дейности, които ще гарантират постигането на целите, са следните:
1. Поредица от обучителни модули организирани и проведени от Edensol Danmarc Consulting SL на следните теми:
• Съвместни инструменти за работа в екип;
• Виртуален кампус – система за електронно обучение;
• Създаване на образователни видеоигри;
• Мултимедийно публикуване

2. Последващи дейности след провеждане на обученията за прилагане на наученото на практика
3. Разпространение на резултатите от проекта
Качеството на обучителните модули е гарантирано от големия опит и ноу-хау, които Inercia Digital е натрупала през годините по отношение на електронното обучение, но също така и на европейските проекти. Фактът, че Edensol Danmarc Consulting SL е получил сертификат от AENOR като Млада иновационна компания и прилага ISO 29990: 2010 – Учебни услуги за неформално образование и обучение.

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-