Home   Новини   Стартираме нов проект: CEL4ITM – Продължаващо онлайн обучение за иновации в областта на управлението на туризма

Стартираме нов проект: CEL4ITM – Продължаващо онлайн обучение за иновации в областта на управлението на туризма

Проект за стратегическо партньорство между 5 държави за създаването на иновативна обучителна платформа в областта на туризма

На 29 и 30 януари 2019 г. в Санта Круз де Тенерифе, Испания се проведе първата среща по проект „CEL4ITM – Продължаващо онлайн обучение за иновации в областта на управлението на туризма” (2018-1-ES01-KA204-050711 – Continuous e-learning for Innovation in Tourism Management).

Проектът е с продължителност 2 години и се финансира от програма „Еразъм +” на ЕС. Целта му е да се разработи иновативна обучителна платформа и модулна програма за хора, които искат да започнат бизнес или кариера в сферата на туризма, и за професионалисти в областта, които искат да повишат уменията си за менторинг и коучинг.

Специфичните цели са:
1. Създаване на онлайн обучителна платформа в подкрепа на неформалното обучение и обмена на опит в областта на туризма и за въвеждането на новаторските подходи на коучинга и менторинга;
2. Разработване на обучителни материали – модулна програма за начинаещи и професионалисти в сферата на туризма – 6 модула за начинаещи и 2 – за професионалисти;
3. Подкрепа на предприемачеството и неформалното образование и обучение чрез повишаване на компетенциите и знанията на хора с ниско ниво на образование и квалификация, които искат да започнат бизнес или кариера в сферата на туризма, и на уменията за коучинг и менторинг на професионалисти от туристическия бранш;
4. Повишаване на възможностите на професионалистите в областта на туризма да станат неформални обучители, коучове и ментори на хора с ниско ниво на образование и квалификация, за да улеснят техния преход към пазара на труда, да им дадат кариерно ориентиране и да повишат предприемаческия им дух;
5. Да се създаде мрежа от професионалисти в туристическия бранш и хора, които искат да започнат работа в тази сфера, и да се подпомогне международния и между регионален обмен на опит и експертиза, добри практики и научени уроци в областта;
6. Да се повиши междусекторното и международно сътрудничество и обмен на добри практики между партньорските страни.

Проектът се изпълнява в партньорство между 6 организации от 5 държави: Никанор ООД (България), EVM ECOSISTEMAS VIRTUALES Y MODULARES SL (Испания), SMEBOX AB (Швеция), FORMAZIONE E PROMIZIONE PER LE IMPRESE-FORIM (Италия), SOLUCIONES TECHNO-PROPFESIONALES CONSULTING, SL STP (Испания) и Lahti University of Applied Sciences (Lahti UAS) (Финландия).

Съдържанието на този документ отразява единствено гледната точка на автора и той носи пълната отговорност за нея; не може да се приема, че документът отразява мнението на Европейската комисия или на друг орган на Европейския съюз. Европейската Комисия и Националната агенция не носят никаква отговорност за начина, по който се използва информацията от този документ.

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-