Home   Новини   Заключителна конференция по проект VIsit4u

Заключителна конференция по проект VIsit4u

Проектът за достъпен туризъм Visit4u навлиза във финалната си фаза. След двугодишно ползотворно сътрудничество, на заключителната конференция в Рига, която ще се състои в периода. 07.12.201-09.12.2017, водещият партньор Centre for Accessible Environments (United Kingdom) ще обобщи постигнатите от всички партньорски организации резултати и ще даде насоки за бъдещи разработки в областта на достъпния туризъм. Важна цел пред целия екип беше да се постигне синергия между бизнеса, неправителствения сектор, публичните институции, учебните заведения и организациите на хора с увреждания. Развитието на достъпен туризъм в целия свят бележи бързо развитие през изминалите години, като в него е залегнала идеята, че освен двигател на икономическата активност туризмът е благо, което следва да бъде достъпно за всички граждани.Водени от тази идея, създадохме лого за проекта, което отразява приобщаващия дизайн към туризма: изображение на различни типове туристически атракции, които могат да бъдат намерени в 7-те региона на партньорските организации: от древни амфитеатри и средновековни замъци до съвременни сгради и отделни природни пейзажи.
Предварителните проучвания, които екипът ни направи показаха, че има пропуски в обучението на персонала, няма достатъчно информираност за нуждите на хората с увреждания и липса на информация за икономическите ползи от утвърждаването на достъпен туризъм. След първата ни партньорска среща в Лондон през септември 2016г. успяхме да обединим усилия и да участваме активно в разпространяването на информацията на Световния ден на туризма.
Представихме практиките за одитиране на достъпа, разгледахме законодателството на Обединеното кралство, стандартите за достъп и противопожарната безопасност, като от особено значението за нас имаше концепцията за създаване на индивидуални аварийни евакуационни планове (PEEPS), които бяха оценени като най-важните аспекти на курса. През следващите месеци партньорите ни в Гърция, Латвия и Испания имаха водеща роля в своите региони, където организираха семинари предназначени за представители на туристическия сектор и местните власти. Съдържанието на семинарните занятия бе разработено с помощта на водещия партньор в консорциума, а именно Centre for Accessible Environments (CAE). Анкетите на участниците показаха, че семинарите увеличават разбирането им за достъпността и ги насърчават да прилагат практически подход към достъпа. С напредването на проекта успешно успяхме да създадем и да тестваме обучителните модули, които да покрият широкия теоретико-приложен спектър. Картографирането на маршрутите беше една от опорните точки на проекта, която показа актуалното им състояние. Имахме възможността да създадем туристически пакети в Гърция, Латвия и Испания, базирани на две теми: модерно изкуство и история. За нас е радост, че можем да предоставим тези продукти на разположение на жестомимичен език и във формат лесен за четене за хора със зрителни проблеми.Смятаме, че успяхме да помогнем за създаването на нови партньорски мрежи в туристическия бизнес, да усъвършенстваме знанията и уменията на служители при работата им с хора с увреждания и да генерираме нови идеи.

Проектът Visit4u се осъществява с помощта на следните органицации

Водеща организация: Centre for Accessible Environments (United Kingdom)
Партньори:
Asklipiades South Aegean Regional Social Protection and Solidarity Network (Гърция) www.pwdservices.gr
Dimos Rodou (Municipality of Rhodes, Гърция) www.rhodes.gr
DomSpain Consulting LTD (Испания) www.domspain.eu
Istituto dei Sordi di Torino (Италия) www.istitutosorditorino.org
Nikanor LTD (България) www.nikanor.bg
Nodibinajums Invalidu un Vinu Draugu Apvieniba Apeirons (Латвия) www.apeirons.lv
Project ID
Call: COS – TOUR – 2015 – 3 – 04 – 1
Име на проекта: visits4u
No: 699484
Старт и край на проекта: Юли 2016 – Декември 2017
За повече информация:
www.visits4u.eu

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-