Home   Новини   Пилотните обучения по проект Visit4u за достъпен туризъм приключиха

Пилотните обучения по проект Visit4u за достъпен туризъм приключиха

На 29.09.2017г. в град София успешно приключиха пилотните обучения по проект Visit4u, разработен от седем партньорски организации от различни страни, специализирани в областта на туризма и работата с хора с увреждания. В пилотните обученения участие взеха 30 човека, като всеки един от тях даде високи последващи оценки за ползата от проведеното обучение и за нивото на лекторския екип. Участниците споделиха личен опит и добри практики при работата с хора с увреждания и бяха генерирани нови идеи за развитие на достъпния туризъм. Една от основните цели на проекта е засилване на активното сътрудничество между професионалистите в областта на турзма, хората работещи върху проблемите с достъпа, малките и средни предприятия, неправителствените организации, висшите учебни заведения и не на последно място асоциациите на хората с увреждания. След приключването и отчитането на анкетите от обученията в страната, ние от Никанор вярваме, че аудиторията, която избра да се присъедини към проекта взимайки участие в пилотните обучения, има изградена визия за икономическите и социално културните ползи от въвеждането на устойчиви методики в областта на туризма – достъпен за всички.

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-