Home   Новини   Картографиране и представяне на актуализиран профил на местата за достъпен туризъм по проект Visit4u

Картографиране и представяне на актуализиран профил на местата за достъпен туризъм по проект Visit4u

Проектът Visit4u продължава в следващия си етап, в който нагледно се представят условията за масов достъп в урбанизираните територии, включително музеи, хотели, летища, улици и тн. Бяха изследвани и анализирани достъпни маршрути, като резултатите от направените проучвания са изпратени на партньорските организации от Гърция, Италия, Латвия, Испания и Англия. Успоредно с това, четири от партньорските организицаии по проекта бяха посетени от водещия партньор Centre for Accessible Environments (United Kingdom), който на място проучи разработените от партньорите маршрути. Резултатите от проведените пилотните обучения ще бъдат представени и обобщени на официалната партньорска среща в Рига през декември 2017г.

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-