Home   Професионални обучения   СЕРВИТЬОР – БАРМАН

СЕРВИТЬОР – БАРМАН

Учебен план

“СЕРВИТЬОР – БАРМАН”  

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ

КОД 8110801

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Модул – Теория 260 - 260
Материалознание на хранителните продукти. 18 - 18
Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. 18 - 18
Сервиране и барманство  90 - 90
Здравословни и безопасни условия на труд. 12  

-

 

12

Хигиена на храненето и хранително законодателство. 12  

-

 

12

Икономика и отчетност на фирмата. 36  

-

 

36

Технология на кулинарна продукция 20 - 20
Чужд език 42 - 42
Професионална етика, естетика и психология 12 - 12
Б Модул – Практика - 400 400
1. Практика – Сервиране и барманство - 320 320
2. Практика – Технология на кулинарната продукция - 16 16
Производствена практика - 64 64
  Всичко А + Б 260 400 660

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-