Камериер

Учебен план

“Хотелиерство”

(Камериер)

КОД 8110301

Първа степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 100 30 130
Здравословни и безопасни условия на труд 6 - 6
Чужд език 18 30 48
Стокознание на промишлените на стоки 12 - 12
Машини и съоръжения в хотелиерството 12 - 12
Технология на камериерското обслужване 30 - 30
Професионална етика, естетика и психология 10 - 100
Счетоводство на туристическата фирма 12 - 12
Б. Учебна практика - 170 170
Практика за начални умения - 104 104
Производствена практика - 66 66
  Всичко А + Б 100 200 300

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-