Home   Професионални обучения   Хотелиерство

Хотелиерство

Учебен план

“Хотелиерство”

(Портиер – пиколо)

КОД 8110401

Първа степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 130 42 172
Чужд език 72 42 114
Въведение в хотелиерството 6 - 6
Посрещане и настаняване на гости в хотела 18 - 18
Охранителни процедури 6 - 6
Анализ на риска 6 - 6
Счетоводство и отчетност 6 - 6
Професионална етика, естетика и психология 10 - 10
Б. Учебна и производствена практика - 128 128
  Всичко А + Б 130 170 300

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-