Home   Професионални обучения   ПРОИЗОВДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

ПРОИЗОВДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

 

Учебен план

“ПРОИЗОВДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ”

(Готвач)

КОД 8110701

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Модул – Теория 260 - 260
Материалознание на хранителните продукти. 24 - 24
Технологично обзавеждане на заведенията за хранене. 24 - 24
Технология на кулинарна продукция. 90 - 90
Здравословни и безопасни условия на труд. 12 - 12
Хигиена на храненето и хранително законодателство. 12 - 12
Икономика и отчетност на фирмата. 36 - 36
Сервиране 20 - 20
Чужд език /английски/ 42 - 42
Б. Модул – Учебна практика - 400 400
1. Практика за налични умения - 336 336
Производствена практика - 64 64
  Всичко – А + Б 260 400 660

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-