Цветарство

Учебен план

“Цветарство”

КОД 6220201

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 77 53 130
Здравословни и безопасни условия на труд 12 8 20
Икономика 30 20 50
Предприемачество и дребен бизнес 20 10 30
Основи на правото 15 15 30
Б. Отраслова професионална подготовка 80 85 165
1. Озеленяване 30 30 60
Ботаника 20 20 40
3. Цветарство 15 25 40
Почвознание 15 10 25
В. Специфични за професията професионална подготовка 110 194 304
Цветопроизводство 20 20 40
Декоративна дендрология с разсадници 20 30 50
Машини в цветопроизводството 70 - 70
Учебна практика      
4.1 По Цветопроизводство - 72 72
4.2 По Машини в цветопроизводството - 32 32
Производствена практика - 40 40
Г. Задължително избираема подготовка 50 20 70
Трудовоправно законодателство 20 - 20
2. Бизнес комуникация и мотивация 30 20 50
  Всичко А + Б + В + Г 317 352 669

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-