Козметика

Учебен план

“Козметика”

КОД 8150201

Втора степен на професионална квалификация

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 100 90 190
Мотивации и комуникации 9 15 24
2. Здравословни и безопасни условия на труд 7 10 17
Работа с персонален компютър 25 25 50
Основи на пазарната икономика 3 4 7
Общи правила на трудовоправното законодателство 6 6 12
6. Обучение на чужд език – Английски език 50 30 80
Б. Отраслова професионална подготовка 84 66 150
1. Материалознание 22 18 40
Организация на работното място 8 12 20
3. Въведение в козметиката 22 16 38
Хигиена и неотложна медицинска помощ 32 20 52
В. Специфични за професията професионална подготовка 118 232 350
Въведение в анатомията и физиологията на човека 33 - 33
Специална технология 85 232 317
  Всичко А + Б + В 302 388 690

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-