Home   Професионални обучения   Офис мениджър

Офис мениджър

Учебен план

“Офис мениджър”

КОД 346010

Трета степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
I Теория 650 - 650
А. Обща професионална подготовка      
  Обща икономическа подготовка 410 - 410
  Модул 1      
Микроикономика 20 - 20
Макроикономика 30 - 30
3. Обща теория на счетоводната отчетност 40 - 40
Счетоводство на фирмата 60 - 60
Бюджетно счетоводство 30 - 30
Компютърно счетоводство 30 - 30
  Модул 2      
1. Икономика на фирмата 30 - 30
2. Мениджмънт на фирмата 30 - 30
3. Обща теория на статистиката 30 - 30
4. Пари, банки и парична политика 30 - 30
5. Финанси 20 - 20
6. Основи на правото 20 - 20
7. Фирмено право 20 - 20
8. Маркетинг 20 - 20
  Специализирана икономическа подготовка 240 200 440
  Модул 3      
1. Текстообработка и бизнес – кореспонденция на кирилица 40 100 140
2. Текстообработка и бизнес – кореспонденция на латиница 30 100 130
3. Стенография 50 - 50
4. Бизнес – комуникации 30 - 30
5. Компютърни офис – системи 30 - 30
6. Организация и функциониране на държавната и общинска администрация 20 - 20
7. Териториално планиране и регулиране 20 - 20
8. Регионална икономика 20 - 20
Б II Практика 322 650 972
  Учебна практика      
1. Счетоводство - 300 300
Производствена практика - 150 150
Чужд език – Английски 200 - 200
Бизнес Английски 122 - 122
  Всичко А + Б 972 850 1822

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-