Шивач

Учебен план

“Шивач”

КОД 5421101

Първа степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
А. Обща професионална подготовка 20 4 24
Здравословни и безопасни условия на труд 6 - 6
Трудовоправна и икономически знания. Организация на трудовия процес 10 - 10
Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 4 4 8
Б. Отраслова професионална подготовка 31 4 35
1. Икономика 10 - 10
Електротехника, електроника и автоматизация 5 - 5
3. Материалознание 16 4 20
В. Специфични за професията професионална подготовка 43 198 241
Машини и съоръжения в шевната промишленост 10 10 20
Конструиране на облеклото 13 12 25
Технология на облеклото 10 30 40
Учебна практика - 106 106
Производствена практика - 30 30
Чужд език по специалността 10 10 20
  Всичко А + Б + В 94 206 300

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-