Home   Професионални обучения   Лична охрана

Лична охрана

Учебен план

„Лична охрана”

КОД 8610102

Трета степен на професионална квалификация

 

Наименование на предметите Теория Практика Общ брой часове
I Теория      
А. Обща професионална подготовка 116 18 134
Здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда 16 4 20
Основи на правото 30 - 30
Трудово – правни норми. Организация на трудовия процес 10 2 12
Икономика 30 - 30
Предприятие 12 - 12
Мотивация, предприемачески дух и комуникативни умения 8 4 12
Кандидатстване за работа 6 4 10
Изпит за завършване на модула 4 4 8
Б. Отраслова професионална подготовка 281 576 857
  I. Придобиване квалификация „Охранител”  – невъоръжена охрана 105 135 240
Основи на Частната охранителна дейност 53 10 63
Специална подготовка 33 5 38
Правни основи на Частната охранителна дейност – Iчаст 15 - 15
Практика по дейността - 116 116
Изпит за завършване на модула 4 4 8
  II.  Придобиване квалификация „Охранител”  – въоръжена охрана 60 185 245
Правни основи на Частната охранителна дейност – IIчаст 25 - 25
Оръжезнание и стрелкова подготовка 30 60 90
Самоотбрана и бойно приложни техники - 120 120
Изпит за завършване на модула 5 5 10
  III. Придобиване квалификация „Охранител” по СОД 46 115 161
Организация и тактика на частната сигнално -охранителна дейност /СОД/ 42 - 42
Практика по дейността - 111 111
Изпит за завършване на модула 4 4 8
  IV Придобиване квалификация „Охранител” – лична охрана 70 141 211
Организация и тактика при извършване на частна лична охрана 62 - 62
Майсторско кормуване 4 16 20
Практика по дейността - 121 121
Изпит за завършване на модула 4 4 8
  Държавен изпит по специалността 4 12 16
  Всичко А + Б 401 606 1007

 

 

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-