Home   Новини   Приключваме дейностите по проект DIGITT

Приключваме дейностите по проект DIGITT

logo

През 2020 г и 2021 г. един от проектите които изпълнихме е по програма Еразъм плюс К1 Мобилност. Използваме възможността да поздравим нашите партньори от Edensol Danmarc Consulting SL, които подготвиха програмите за мобилност, съобразени с потребностите на нашите участници.

В рамките на проекта бяха проведени 8 мобилности, всяка от тях 5 дни, в които се включиха 8 преподаватели, обучители, ментори, експерти и мениджъри от Никанор ООД. Темата на обучение за всички мобилности бе: „Adult Education Survival Kit: Effective Strategies for Teaching Low Skilled and Low Qualified“.

Участниците бяха на различна възраст, както и с различен професионален профил. Области на професионална компетентност, които притежаватучастниците са в сферата на икономика, туризъм, меки умения, ресторантьорство, неформално обучение. След всеки курс участниците получиха Европас сертификат за мобилност, както и Сертификат за участие в курса.

В рамките на целия проект бяхме в тясно сътрудничество с приемащата организация, както и с участниците, за да успеем да изпълним мобилностите, съобразявайки се с пандемичната обстановка, здравословното състояние на участниците и с цел превенция на възможни рискове и усложнения.

Наученото в изминалите мобилности предстои да бъде имплементирано в работата ни. Но ефектът не се изчерпва само с придобитите знания  – създадохме нови приятелства, видяхме и опознахме нова културна идентичност, обменихме мисли и генерирахме новаторски идеи за бъдещи проекти.
Очаквайте скоро материали за нашите обучения!

 

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-