Home   Новини   Open Your Eyes Финализиране

Open Your Eyes Финализиране

 

Въпреки Ковид – 19 сме успяли да постигнем всички заложени и очаквани резултати. Партньорите по проекта се адаптираха изключително бързо към новите условия на работа. Изработихме повече от очакваното, добавихме Съвети за обучители - https://www.openyoureyes.info/en/tips, изработихме Handbook - https://www.openyoureyes.info/en/handbook, проведохме срещи:Check it Out Labs, в които представихме проекта и тествахме интелектуалните продукти. В края на проекта положихме доста усилия за организация и провеждане на Multiplier events във всички партньорски организации, чрез които да разпространим резултатите по проекта и да въвлечем съмишленици, които да ни подкрепят за устойчивостта на дейностите, след приключването на проекта.

6

Comments are closed.
ONLINE ОБУЧЕНИЕ
ВХОД
-